[ClusterLabs] Problem with clone ClusterIP

Bratislav Petkovic Bratislav.Petkovic at aikbanka.rs
Wed Apr 26 03:45:54 EDT 2017


Tahank you,

We use the Cisco Nexus 7000 switches, they support Multicast MAC.
It is possible that something is not configured correctly.
In this environment working IBM PowerHA SystemMirror 7.1 (use Multicast)  without problems.

Regards,

Bratislav

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Informacija u ovom e-mailu namenjena je isklju?ivo primaocima navedenim u adresi poruke. Poruka mo?e sadr?ati poverljive informacije. Ukoliko gre?kom primite ovaj e-mail, molimo da ga obri?ete. Ako niste navedeni kao primalac, svako kopiranje kori??enje i obelodanjivanje sadr?aja je zabranjeno i mo?e biti nezakonito. AIK BANKA AD BEOGRAD nije odgovorna, niti garantuje, za bilo koje mi?ljenje, preporuku, zaklju?ak, zahtev, ponudu i/ili ugovornu obavezu koja se ostvaruje ovakvim na?inom komunikacije.

DISCLAIMER

Information in this email is intended for the recipients addressed in the email. It may contain confidential information. If you receive this email in error, please delete it. If you are not addressed as the recipient, please have in mind that copying and disclosure of the email or using the information contained in the email is prohibited and may be unlawful. AIK BANKA AD BEOGRAD neither endorses nor is responsible for any opinion, recommendation, conclusion, demand, offer and/or agreement contained in this email.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.clusterlabs.org/pipermail/users/attachments/20170426/655d50b4/attachment-0003.html>


More information about the Users mailing list